Вътрешни правила и инструкции

Със Заповед № РД-01-200 / 30.07.2020 г., Кметът на община Николаево утвърди нова Харта на клиента. Хартата е разработена съобразно...
Прочети