ДОГОВОР ЗА УСЛУГА-ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: СМАРТ-ТЕХНИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА