Грипната епидемия в Старозагорска област се удължава до 31.01.2023 г. включително

Уведомяваме ви, че във връзка с продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора със стойности 312.20 на 10 000 души население и на основание Заповед на директора на РЗИ Стара Загора с № РД-01-15/ 23.01.2023 г., въведените със Заповед № РД-01-12/16.01.2023 г. временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора се удължават от 00:00 часа на 24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително. Необходимо е да се спазват всички предписани противоепидемични мерки в детските заведения.


Приложение: Заповед на директора на РЗИ Стара Загора № РД-01-15/ 23.01.2023 г.


******************************************************

Във връзка с горното, съгласно заповед РД-01-33 / 24.01.2023 г.  на кмета на Община Николаево, мерките, въведени в сградите на Общината, ЦАО и кметствата, се удължават в срок до 24.00 часа на 31.01.2023 г. включително. 

Съгласно Заповед № РД-01-24 / 17.01.2023 г., допълнена със Заповед РД-01-33 / 24.01.2023 г. на кмета на общината, влизането на външни лица - граждани в сградите на ЦАО, Общинска администрация и кметствата в общината става след предварително поставена защитна маска за лице и ползване на дезинфектант за ръце.

Да бъдем по-отговорни към себе си и към околните, да пазим както нашето, така и чуждото здраве!