Община Николаево

Всички публикации


З А П О В Е Д   № 228   гр. Николаево, 21.12.2012г.   На основание чл. 44,  ал....
Прочети
Нормативни и финансови документи и отчети, свързани с бюджета на Община Николаево
Прочети
  Най-голямото предприятие в гр. Николаево е Рибно стопанство „ Тунджа 73" Създадено е през 1973 год. Произвежда зарибителен материал,...
Прочети
  Кметство Нова махала                             Румен Тодоров Желев - Кмет на...
Прочети
Приложение № 1 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Общинска администрация –  32 щатни бройки         А. Изборни длъжности:...
Прочети
Председател: Христо Нейков Христов Списък на общинските съветници:  1. Ахмед Смаилов Мерджанов  2. Вълчо Нейков Вълчев  3. Димитър Георгиев Димитров...
Прочети
  Николай Дончев Кънев - Кмет на Община Николаево   Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9,...
Прочети