ИНФОРМАЦИЯ

ОПЕРАТИНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

Проект „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

Цел на проекта:

     Предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател.

     Повишаване на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване или обучение, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели