ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519

 

На основание на:
Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Необходими документи: документ, доказващ, че лицето е заинтересувано по смисъла на чл.149, ал.1 от ЗУТ

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Техническа такса:  3,00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9797d12a-2aee-4902-ab4a-1d3d48b6b263