ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 131, чл.149 ал.1 и други

Необходими документи:

В зависимост от исканата справка следва да се представи документ, че същите са заинтересувани лица по смисъла на ЗУТ

Срок на изпълнение: 10 дни

Срок на валидност: безсрочен

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/b42f9325-b013-4cbd-9e48-5a5bfd43bbf9