ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518

 

На основание на:
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - § 4к, ал. 8, т. 1,2,3
Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2

Необходими документи: -

Срок на валидност: До промяна на обстоятелствата


Място: Център за административно обслужване към Общинска администрация гр. Николаево.


Срок за изпълнение: 30 дни

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/f686d7fb-16e0-4cd7-922d-a8f245724ccc