Изплатени средства от Община Николаево за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2021 г.

Изплатени средства от Община Николаево за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2021 г. image

В изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда за предоставяне на следства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Община Николаево публикува Справка за предоставените от общината средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2021 г., издадена от НАП.


   

№ по ред

Превозвач

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт – общо,

лв.

ЕИК

Наименования

Ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери – общо,  лв.

Служители по чл. 19, т. 7,

лв.

Деца и ученици до 16 г., лв.

1

2.1

2.2

3

4

5

6

1.

123625439

ЕТ „Николинка Драгиева“, гр. Николаево

 

7464,00

 

0,00

 

0,00

 

7464,00

 


Повече информация - в прикачения файл.