За общината

Всички публикации


           Визия:Община Николаево – привлекателна за живот, инвестиции и туризъм община, съхранена местна идентичност и култура, стабилна икономика и качествена среда...
Прочети
  Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени...
Прочети
  Списък на общинските съветници: 1. Христо Нейков Христов 2. Ахмед Смаилов Мерджанов 3. Захари Колев Захариев 4. Иван Атанасов...
Прочети
Телефонен номер външна линия Администрация Длъжност / служба / звено 04330 / 2040 Общинска администрация Николаево – Централа Кмет /...
Прочети
Община Николаево е разположена в централна част на Република България, в източния край на Розовата долина, между Стара планина и...
Прочети
Географско разположение Географското разположение и природата на Николаево са приказни. Или трябва да си израсъл там, или пък да си...
Прочети
        Христо Нейков Христов - Председател на Общински съвет Николаево гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж 2, стая 2,...
Прочети
КМЕТСТВО НОВА МАХАЛА с. Нова махала, пощенски код 6191, общ. Николаево, обл. Стара Загора Кмет на кметство Нова махала -...
Прочети
Николай Дончев Кънев - XI-2019 г. - до настоящия момент    Косьо Христов Косев - XІ.2007г – ХI.2019 г. Кольо...
Прочети
Професор Николай Генчев е едно от най-значимите имена в българската историография и хуманитаристика от втората половина на  ХХ век. Той...
Прочети
През 2005 година в двора на Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево бе завършено строителството на...
Прочети
Читалища и библиотеки • НЧ "Васил Левски 1923" - гр. Николаево: Читалището в Николаево е основано през 1923 г. Учителят...
Прочети
Образованието е една от най- важните и сложни сфери. Развитието ѝ оказва пряко и косвено влияние върху всички останали сектори...
Прочети