Набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 image

От 15.09.2020 г. стартира кампания за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

В срок до 30.10.2020 г. желаещите следва да подадат заявление по приложен образец чрез Общинската преброителна комисия на община Николаево до Директора на ТСБ Стара Загора.

Към заявлението се прилагат автобиография, копие от диплом за завършено образование, цветна дигитална снимка за документи и документ, удостоверяващ IBAN.  

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на Преброяване 2021, в рубриката Документи, инструментариум и обучителни материали, Документи, или като наберете следния линк:

 https://census2021.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/