НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ\" ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1923\" ИЗБРА НОВ СЕКРЕТАР НА ЧИТАЛИЩЕТО

На 16 май 2018 година Читалищното Настоятелство в състав:

1.Иван Стоянов Атанасов - председател

2. Пенка Петрова Белчева

3.Румяна Димитрова Чергеланова

4.Янка Петкова Величкова

5. Николина Ненова Петрова

6.Маринка Русева Георгиева

в присъствието на Проверителната комисия в състав:

1.Кина Стефанова Видолова- председател

2. Пенка Василева Генчева

3. Минка Добрева Влаева

проведе интервю на излъчените след предварителен подбор (на 15 май 2018г.)кандидати за длъжността " секретар"на Народно Читалище " Васил Левски 1923".

След проведеното интервю и извършено гласуване Читалищното Настоятелство предложи длъжността " секретар" на Радостина Николова Василева.