Нов живот за крепостта "Асара"

Нов живот за крепостта "Асара" image

Уважаеми съграждани, с радост и задоволство искам да споделя с вас една доста приятна новина:

Още в началото на 2020 г. проведох няколкократни разговори и срещи с представители на Министерството на културата, относно развитието на крепостта „Асара“ като туристически обект.

На 24.11.2020 г. крепостта бе посетена и огледана на място от група археолози, представители на Министерството на културата и представители на ДГС гр. Гурково, за да добият реална представа за мащаба и значението на обекта. На този етап е ясно, че първата стъпка към реализиране на идеята е да се уточни статута на терена. След това Община Николаево ще може да почисти терена и да направи следващата стъпка към обявяването на крепостта „Асара“ за обект от национално значение.

Искрено вярвам, че това ще стане и нашата „Асара“, с цялото си величие и уникалност, ще бъде достоянение на света.

 

Николай Кънев

Кмет на община Николаево