НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

            През месец март 2015 г. стартират  услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. по проект „Социално включване” в Община Николаево.

 

1. Формиране и развитие на родителски умения

Услугата „Формиране и развитие на родителски умения” цели формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. Услугата е насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. В рамките на услугата ще се осъществяват следните дейности

-Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;

  • Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.;
  • Групи за родители и бъдещи родители;
  • Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г.

 

2. Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст

Услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” цели подкрепа на семействата на деца до 3 години в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.

В рамките на услугата ще се извършват следните дейности:

  • Групови и индивидуални сесии за семейно планиране;
  • Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца.

 

3. Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години

Услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” цели повишаване на познанията сред общностите във висок риск по отношение на развитието и нуждите на детето; разширяване на възможностите за социално включване на рисковите групи чрез подобряване на техните социални умения – общуване, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път. Подкрепата на семействата в отглеждането на децата за справяне със семейни проблеми ще допринесе за развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Ще се работи с уязвими семейства, родители на деца с увреждания, родители, не полагащи достатъчни грижи за децата си, както и неглижирани деца и деца – жертва на насилие.

В рамките на услугата се извършват следните дейности:

  • Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.
  • Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово)
  • Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда

 

Екипът от специалисти, които ще предоставят услугите ‘Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” включва  педиатър, гинеколог, психолог, юрист, двама социални работници, акушерка, медицинска сестра и трима медиатори.

Услугите ще се предоставят до 30.09.2015 г.