Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.