Обществена поръчка с предмет\" Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево\"