ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ \" ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ\".

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

 

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение за изграждане „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 броя месодайни крави“ в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 по плана на с.Елхово, община Николаево, област Стара Загора с възложител ЗП Красимир Генчев Малов. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 24.10.2016г. – 07.11.2016г., в сградата на Община Николаево, дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ на ул. „Георги Бенковски” № 9, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа.

 

Лице за контакти: Мариана Драгнева – гл. Специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота”, тел. 04330 2040

Файлове за изтегляне