Обявление от Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж за изготвени предварителни регистри на земеделските земи за стопанската 2022-2023 година

Обявление от Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж за изготвени предварителни регистри на земеделските земи за стопанската 2022-2023 година image

О Б Я В А

 

Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, които ще се ползват през стопанската 2022-2023 година, по ред както следва:

 

1 / В община Мъглиж предварителни регистри за

- землище Мъглиж                - землище Юлиево                - землище Шаново

- землище Тулово                          - землище Зимница               - землище Ветрен

- землище Ягода                   - землище Дъбово                

                           

2 / В община Николаево предварителни регистри за

- землище Николаево           - землище Нова махала                 

- землище Едрево                          - землище Елхово

 

3 / В община Гурково предварителни регистри за

- землище Гурково               - землище Паничерево         

- землище Димовци                                 

   

 

            Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, по инициатива на Общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявление на заинтересуваните лица.

 

         Предварителните регистри са на разположение на заинтересуваните лица в Общинска служба по земеделие  - гр. Мъглиж