Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - 3306

Информация за услугата: 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/120512


Електронен адрес, на който се предоставя услугата: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306