План - график за изпълнението на обществените поръчки за 2013 г.