Покана за изразяване на интереси

Набиране на кандидати за социален работник / социален педагог и медиатори за услуга " Интеграция на децата в детските градини и Предучилищните групи по проект " Социално включване"