Покана за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за сформиране съставите на СИК в предстоящите избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09.06.2024 г.

Изх. № 21-00-1 / 23.04.2024 г.

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВА НА:

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
e_mail: paunov@gerb.bg

 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
e_mail: legal@promeni.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
e_mail: orgzveno@dps.bg

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
e_mail: izbori.org@gmail.com

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
e_mail: office@pp-itn.bg

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 30.04.2024 г. (вторник) от 14.00 ч. в сградата на Община Николаево – гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, Заседателна зала, за провеждане на консултации за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии (СИК), включително ПСИК, за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент и за Народно събрание, насрочени за 09 юни 2024 г.

Във връзка с назначаване на СИК е необходимо да представите следните документи:

а/ писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- наименование на партията или коалицията, която прави предложението,

- имената и ЕГН на предложените лица,

- длъжност в комисията, за която се предлагат,

- образование, специалност,

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б/ заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция от партии;

в/ пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

            г/ списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК  не се яви в изборния ден; списъкът трябва да съдържа данните по т. „а/“ от настоящото писмо.

           

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на Кмета на общината до РИК – Стара Загора.

           

 

С уважение,

 

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево