ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

                                                                                  ПОКАНА

          За  участие в Кръгла маса за запознаване с резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на Общинска администрация Николаево  по проектУсъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”