Прессъобщение на НСИ, ТСБ - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Стара Загора"

Прессъобщение на НСИ, ТСБ - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Стара Загора" image


Започна набиране на преброители за Преброяване 2021

 От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

 

В област Стара Загора ще бъдат назначени общо 1 393 контрольори, преброители и резерви като, в т.ч. по общини, както следва:

-       община Братя Даскалови - 61;

-       община Гурково - 27;

-       община Гълъбово - 68;

-       община Казанлък - 302;

-       община Мъглиж - 51;

-       община Николаево - 24;

-       община Опан - 23;

-       община Павел баня - 64;

-       община Раднево - 80;

-       община Стара Загора - 606;

-       община Чирпан – 87.

 

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.