Проект на "Стратегия за управлението на общинската собственост за мандата 2024-2027 г.“ - за обществено обсъждане

Общинска администрация Николаево информира заинтересованите лица, че е разработен ПРОЕКТ на "Стратегия за управлението на общинската собственост за мандата 2024-2027 г.“. 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект. Предложенията се депозират в деловодството на общинска администрация на адрес: 
град Николаево, ул. “Георги Бенковски“ № 9, ет. 3 - стая 8, или на официалната електронна поща на общината: obnikolaevo@nikolaevo.net 

Проектът на стратегията може да прочетете в прикачения файл.


виж в pdf.