Проект за приемане на наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона на нормативните актове, чрез настоящето публикуване Общински съвет Николаево уведомява за изготвен Проект НА НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ  НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ , ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.11.2020 г. до 13.12.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на еmail: obsavet@nikolaevo.net


С проекта на Наредбата може да се запознаете в прикачения файл, както и секция "Общински съвет" - раздел "Проекти на нормативни актове".