Пръскане на земеделски парцели

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 21-ви до 24-ти април 2020 г. от 6,00 ч. до 19,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници - 1050 дка в местности в землищата на гр. Николаево, с. Нова махала, с. Елхово и с. Ветрен, с продукти за растителна защита –  „Рекс ултра“ и „Бугуис“ в доза 0,1 л. / дка. 

Целият тект на писмото може да видите по-долу.