ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

№  1 2 3 4 5 6 7 8
  Вид  и описание на имота АОС № и дата Вид на разпоредителната сделка Данъчна оценка Пазарна оценка Оценка определена от ОбС-Николаево Крайна цена на сделката          /с ДДС/ Насрещна страна по сделката
1 ПИ 51648.501.235 АОС № 68/28.02.2008г. Продажба без търг  2,472.50 лв - дан.оценка 2,967.00 лв Юлия *****
  ул. "Тунджа 10"  гр.НИКОЛАЕВО на основание взето     увеличена с   Ботева
     ул. "ТУНДЖА"  № 10 решение на ОбС НПУРОИ № 3     20 процента    
                 
2 ПИ 27070.501.223 АОС № 55/15.12.2006г. Продажба без търг  1,553.80 лв - дан.оценка 1,864.56 ЕТ "Люртей"-
    с. Елхово на основание взето     увеличена с   Атанаска
    общ. Николаево решение на ОбС НПУРОИ № 3     20 процента   Михалева
                 
3 УПИ 7-904, кв.26 АОС № 82/16.09.2008г. Продажда чрез публичен търг  1,497.50 лв 960.00 лв   1,056.00 лв Елица *****
    с. Нова махала с явно наддаване     960   Христова
    общ. Николаево с Решение 96/23.12.2008г.          
                 
                 
4 ПИ 51648.501.269 АОС № 56/10.08.2007г. Продажда чрез публичен търг  962.80 лв 3,200.00 лв 3200 3,520.00 лв Ахмед *****
    гр. Николаево с явно наддаване с          Мерджанов
      Решение 154/25.06.2009г.          
5 ПИ 51648.501.2289 АОС № 92/30.10.2009г. Продажда чрез публичен търг  12,103.50 лв 25,400.00 лв 25400 25,654.00 лв Агро Хоуп ЕООД
    гр. Николаево с явно наддаване с           
      Решение 173/02.10.2009г.          
6 48163.501.436 АОС № 88/17.07.2009г. Продажда чрез публичен търг  326.40 лв 1,400.00 лв 1,400.00 1,540.00 лв Станчо *****
    с.Елхово с явно наддаване с Решение  234/29.07.2010           Чобанов
7 48163.501.500 АОС № 3 /11.06.2006г. Продажда чрез публичен търг  691.60 лв 3,000.00 лв 3,000.00 3,150.00 лв Красимир *****
    с.Елхово с явно наддаване с          Колев
    общ. Николаево Решение 172/02.10.2009г.          
8 48163.30.12 АОС № 2 /04.04.2011г. Продажда чрез публичен търг  10,243.10 лв 10,600.00 лв 10,600.00 11,130.00 лв Аскент ЕООД
    с.Елхово с явно наддаване с           
    общ. Николаево Решение 278/28.04.2011г.          
                 
9 48163.10.614 АОС № 3 /04.04.2011г. Продажда чрез публичен търг    5,500.00 лв 5,500.00 5,775.00 лв Аскент ЕООД
    с.Елхово с явно наддаване с  5,387.40 лв        
    общ. Николаево Решение 278/28.04.2011г.          
                 
10 48163.12.165 АОС № 4 /04.04.2011г. Продажда чрез публичен търг  7,058.30 лв 7,400.00 лв 7,400.00 7,770.00 лв Аскент ЕООД
    с.Елхово с явно наддаване с           
    общ. Николаево Решение 278/28.04.2011г.          
11 48163.4.167 АОС № 5 /04.04.2011г. Продажда чрез публичен търг  1,623.20 лв 1,680.00 лв 1,680.00 1,764.00 лв Аскент ЕООД
    с.Елхово с явно наддаване с           
    общ. Николаево Решение 278/28.04.2011г.          
12 48163.7.168 АОС № 6 /04.04.2011г. Продажда чрез публичен търг  4,083.60 лв 4,300.00 лв 4300 4,515.00 лв Аскент ЕООД
    с.Елхово с явно наддаване с           
    общ. Николаево Решение 278/28.04.2011г.          
13 51648.501.2302 АОС № 8 /07.09.2011г. Продажда без  търг  2,533.44 лв 3,440.00 лв 3440 3,440.00 лв Индустриална зона
    гр. Николаево На основание решение          Николаево
      307/21.09.2011г. На ОбС.          
14 51648.501.972 АОС № 3 /06.06.2012г. ОПС на сграда чрез търг - 800.00 лв 800 880.00 лв Мехмедали *****
  ОПС гр. Николаево Решение 6526.06.2012г.         Мехмедали
      Заповед 131/2012г.          
15 51648.501.528.1.19 АОС № 18 /14.02.2013г. Продажба по чл.47 ал. 1, т.3 от ЗОС 3,245.00 лв 8,900.00 лв 8,900.00 8,900.00 лв Фанка *****
  апартамент гр. Николаево Решение 148/29.03.2013г.         Ангелова
16 51648.501.1.18 АОС № 17 /14.02.2013г. Продажба по чл.47 ал. 1, т.3 от ЗОС 2,621.00 лв 8,500.00 лв 8,500.00 8,500.00 лв Мария *****
  апартамент гр. Николаево Решение 147/29.03.2013г.         Григорова
17 48163.73.437 АОС № 19 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  1,195.30 лв 5,401.44 лв 5,402.00 5,672.10 лв Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово с явно наддаване с          Мерджанова
  кат.5 стар номер 000437+ общ. Николаево по чл. 35,ал.1 от ЗОС и           
      Решение 138/29.03.2013г.          
      Заповед  84/2013г.          
18 48163.73.567 АОС № 20 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  2,354.60 лв 10,640.13 лв 10641 11,173.05 лв Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
  кат.5  общ. Николаево Решение 139/29.03.2013г.          
19 48163.527.290 АОС № 32 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  1,423.70 лв 7,300.29 лв 7,301.00 7,666.05 лв Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
    общ. Николаево Решение 140/29.03.2013г.          
20 48163.527.709 АОС № 33 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  200.80 лв 2,114.19 лв 2,115.00 2,220.75 лв Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
  кат. 10 общ. Николаево Решение 141/29.03.2013г.          
21 48163.527.712 АОС № 34 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  218.50 лв 2,300.13 лв 2,301.00 2,416.05 лв Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
  кат.10 общ. Николаево Решение 142/29.03.2013г.          
22 48163.527.904 АОС № 35 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  626.30 лв   3,108.00   Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и        3,263.40 лв Мерджанова
  кат.8 общ. Николаево Решение 143/29.03.2013г.   3,107.77 лв      
      Заповед  84/18.04.2013г.          
23 48163.633.473 АОС № 36 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  373.70 лв 3,677.49 3,678.00   Галя *****
  изоставена орна зем с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и        3,861.90 лв Мерджанова
  кат. 10 общ. Николаево Решение 144/29.03.2013г.          
      Заповед  84/18.04.2013г.          
                 
24 48163.633.701 АОС № 37 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  605.50 лв 6,343.52 лв 6,344.00 6,661.20 лв Галя *****
  изоставена орна земя с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
    общ. Николаево Решение 145/29.03.2013г.          
25 48163.998.359 АОС № 38 /20.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  822.90 лв 3,485.70 лв 3,486.00 3,660.30 лв Галя *****
  изоставена орна земя с.Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Мерджанова
  кат.8 общ. Николаево Решение 146/29.03.2013г.          
26 51888.24.29 АОС № 43 /15.04.2013г. Продажда чрез публичен търг  2,163.70 лв 9,673.00 лв 9,673.00 10 156 65 Люцкан *****
  нива с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Люцканов
  кат.3 общ. Николаево Решение 169/30.05.2013г.          
27 51648.48.292 АОС № 47 /07.05.2013г. Продажда чрез публичен търг  2,450.20 лв 4,014.00 лв 4,014.00 6,422.40 лв Илия *****
  разсадник гр. Николаево по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Илиев
  стар номер 001292   Решение 168/30.05.2013г.          
28 51648.501.528.1.36 АОС № 70 /19.08.2013г. Продажда по чл. 47,ал.1, т. 3 от ЗОС 5,953.80 лв 8,300.00 лв 8,300.00 8,300.00 лв Радослава *****
  апартамент гр. Николаево чл.29,ал.2 от Наредба 12 на ОбС         Николова
  Георги Бенковски   Решение 190/25.09.2013г.          
29 51648.501.528.8 АОС № 65 /19.08.2013г. Продажда по чл. 47,ал.1, т. 3 от ЗОС 5,565.60 лв 8,800.00 лв 8,800.00 8,800.00 лв Данка *****
  апартамент гр. Николаево чл.29,ал.2 от Наредба 12 на ОбС         Иванова
  Георги Бенковски   Решение 191/25.09.2013г.          
30 51648.501.223 АОС № 15 /15.02.2013г. Продажба по чл. 49 от Наредба 3 на ОбС 1,070.00 лв 2,400.00 лв 2,400.00 2,400.00 лв Индустриална зона
  урбанизирана територия гр. Николаево чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ         Николаево ЕООД
      Решение 155/ 25.04.2013г.          
31 48163.86.122 АОС № 63 /25.08.2013г. Продажда чрез публичен търг  726.50 лв 2,364.00 лв 2,400.00 2,640.00 лв Стефан *****
  широколистна гора с. Елхово по чл. 35,ал.1 от ЗОС и          Иванов
    общ. Николаево Решение 189/25.09.2013г.          
32 51648.501.223 АОС № 118 /26.05.2013г. Продажда чрез публичен търг  40,118.50 лв 55,800.00 лв 55,800.00 лв 61,380.00 лв Ти-Ви Мел ООД
  урбанизирана територия гр. Николаево по чл. 35,ал.6 от ЗОС и           
      Решение 255/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
33 48163.501.41 АОС № 16 /01.02.2013г. Продажда чрез публичен търг  4,280.00 лв 5,150.00 лв 5,150.00 лв 5,665.00 лв Красимир *****
  урбанизирана територия с. Елхово по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Малов
  бивша баня /фурна общ. Николаево Решение 263/27.06.2014г.          
34 51888.48.724 АОС № 101 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг  29.3 752 752 827.2 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Колева
  кат.10 общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
35 51888.48.726 АОС № 102 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    825 825 907.5 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  32.2       Колева
  кат.10 общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
36 51888.48.728 АОС № 103 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    172 172 189.2 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  5.9       Колева
  кат.10 общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
37 51888.48.730 АОС № 104 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    683 683 751.3 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  26.2       Колева
  кат.10 общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
38 51888.48.732 АОС № 105 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    410 410 451 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  16.2       Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
39 51888.48.734 АОС № 106 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    1,003.00 1,003.00 1,103.30 Марияна *****
  изоставена орна земя с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  39.1       Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
40 51888.48.735 АОС № 107 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    411 411 452.1 Марияна *****
  изоставена орна земя с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  16.2       Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
41 51888.48.736 АОС № 108 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    209 209 229.9 Марияна *****
  изоставена орна земя с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  4.6       Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
42 51888.48.743 АОС № 109 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг    280 280 308 Марияна *****
  изоставена орна земя с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и  11.1       Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
43 51888.48.758 АОС № 110 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг  22.1 560 560 616 Марияна *****
  изоставена орна земя с.Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
                 
44 51888.48.761 АОС № 111 /23.05.2014г. Продажда чрез публичен търг  9.7 278 278 305.8 Марияна *****
  изоставена орна земя с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Колева
  10 кат. общ. Николаево Решение 257/27.06.2014г.          
      Заповед 125/02.07.2014г.          
45 51888.22.78 АОС №  96 /14.05.2014г. Продажда чрез публичен търг  185 695 695 764.5 Люцкан *****
  Нива с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Люцканов
  3 кат. общ. Николаево Решение 258/27.06.2014г.          
46 51888.22.515 АОС №  97 /14.05.2014г. Продажда чрез публичен търг  150.3 565 565 621.5 Люцкан *****
  Нива с. Нова махала по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Люцканов
  3 кат. общ. Николаево Решение 258/27.06.2014г.          
47 48163.633.408 АОС №  130 /15.09.2014г. Продажда чрез публичен търг  16.1 136 лв 136 149.6 Петър *****
  изоставена орна земя с.Елхово по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Узунов
  8 кат. общ. Николаево Решение 286/30.10.2014г.          
48 48163.633.517 АОС №  129 /15.09.2014г. Продажда чрез публичен търг  37.7 318 318 349.8 Петър *****
  изоставена орна земя с. Елхово по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Узунов
  8 кат. общ. Николаево Решение 286/30.10.2014г.          
49 48163.633.520 АОС №  131 /15.09.2014г. Продажда чрез публичен търг  23.6 199 199 218.9 Петър *****
  изоставена орна земя с.Елхово по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Узунов
  8 кат. общ. Николаево Решение 286/30.10.2014г.          
50 48163.633.524 АОС №  132 /15.09.2014г. Продажда чрез публичен търг  1,034.40 4,439.00 4,439 лв 4,882.90 Петър *****
  изоставена орна земя с.Елхово по чл. 35,ал.6 от ЗОС и          Узунов
  5 кат. общ. Николаево Решение 286/30.10.2014г.          
51 51648.501.973 АОС №  2 /06.06.2012г. Продажда чрез публичен търг  1,496,40 3,400.00 3,400.00 3,740.00 Минчо *****