Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2021 г.