РЕГИСТЪР ЗА НЕНОРМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

№ по ред Вид на обекта Наименование на обекта Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Удължено работно време/час
Населено място Улица, номер
1 ЗХР КАФЕ-АПЕРИТИВ "ПАЛМА" гр. НИКОЛАЕВО ул."СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 22 ЕТ "НИКОЛАЙ КЪНЕВ" 23:00
2 ЗХР БИСТРО " ЛОЗАНА" гр. НИКОЛАЕВО ул. "СТАРА ПЛАНИНА " №3А "ДиневНи" ЕООД 02:00
3 ЗХР БИСТРО "ЛОВНА СРЕЩА" С. Елхово,общ. Николаево ул. "Нов живот" № 6 "КРЕДО-2005-ЗКМ" 02:00
4 ЗХР ДИСКОТЕКА "КАМЕЛИЯ" гр. НИКОЛАЕВО ул. "ОРЛОВО ГНЕЗДО" 5 ЕТ"ЧАЛЪМА-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" 06:00
5 ЗХР МЕХАНА "СТРАНДЖАТА" гр. НИКОЛАЕВО ул. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 2 ЕТ " ДОРАЛ - ДОРА АНГЕЛОВА" 02:00