СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО”

На 29 март 2017 г.  в ЦСМП и РЗИ са регистрирани случаи на хранителна интоксикация на лица в община Николаево. Към момента се извършва на проверка за наличие на свързаност на заболелите лица с получавана храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Николаево”  по  операция „Осигуряване на топъл обяд 2016”.

Към дата 30.03.2017 г./четвъртък/ след направени справки в ЦСМП гр. Гурково и РЗИ гр. Стара Загора разполагаме със следната информация:

 

1.      Към  ЦСМП гр. Гурково на дата 29.03.2017 г. /сряда/  за помощ са се обърнали общо 20 лица, жители на община Николаево, от които:

1.1.  14 лица с оплакване „повръщане и интоксикация”. Това са:

·        Иван Атанасов Стоянов – на 20 г. от гр. Николаево

·        Емил Иванов Йорданов – на 56 г. от с. Нова Махала

·        Сийка Юлиянова – на 14 г. от с. Едрево

·        Янко Колев – на 17 г. от с. Едрево

·        Коста Митков – на 1г. 10 мес. от с. Едрево

·        Любомир Йорданов – на 51 г. от гр. Николаево

·        Катя Русева – на 49 г. от гр. Николаево

·        Станка Стоянова – на 55 г. от Николаево

·        Жулиета Калайджиева – на 56 г. от с. Едрево

·        Николинка Радкова – на 3 г. от гр. Николаево

·        Радка Георгиева – от с. Едрево

·        Иван Яшар – на 1.5 г. от гр. Николаево

·        Стефан Марев – на 7 г. от гр. Николаево

·        Господин Марев – на 8 г. от гр. Николаево

На посочените лица е оказана помощ и те са върнати за домашно лечение с изключение на Иван Яшар, Емил Иванов Йорданов и Иван Атанасов Стоянов, които са хоспитализирани.

1.2.    1 лице с тахикардия;

1.3.    1 лице с уртикария;

1.4.    4 лица с пневмония.

2.      Приети за болнично лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Стоян Киркович” гр. Стара Загора са следните лица:

·       Емил Йорданов Иванов – на 56 г. от с. Нова Махала

·       Иван Атанасов Стоянов- на 20 г. от гр. Николаево

·       Атанас Стоянов Кънев- на 50 г. от гр. Николаево

·       Иван Айше Яшар – на 1.5 г. от гр. Николаево

От лицата, постъпили в болнично заведение потребители на услугата „Обществена трапезария”  са Емил Йорданов Иванов и Атанас Стоянов Кънев

3.                  Предвид високия брой деца с оплаквания , бе извършена справка в Регистър на потребителите на услуга „Обществена трапезария” в община Николаево, след което се установи следното:

В Регистър на потребителите на услугата „Обществена трапезария” в община Николаево няма деца-потребители. Има две непълнолетни майки Пенка Фанова Ангелова и Фанка Иванова Илиева - / ще навършат пълнолетие през юни 2017 г./

4.                  Услугата „Обществена трапезария” в гр. Николаево се  намира в Домашен социален патронаж гр. Николаево и раздаването на храната се извършва съобразно  всички изисквания за обекти за раздаване на храна – наличие на Удостоверение за регистрация по чл.12 от ЗХ и здравни книжки на персонала.

5.                  Общият брой потребители на услугата «Обществена трапезария» в община Николаево е 500. Разпределението по населени места е следното:

·       Гр. Николаево – 244 потребители

·       С. Нова Махала – 117 души

·       С. Едрево – 91 души

·       С. Елхово – 48 потребители

Изводът, който се налага от горепосочените данни е следният:

За гр. Николаево при наличие на хранене на 244 души, заболелите лица са две. В с. Нова Махала – от 117 лица, получаващи храна, има един заболял. В останалите населени места няма лица, постъпили в болница. Т.е. не се наблюдава масовост на проблема, което би било неизбежно при наличие на «хранителна интоксикация» вследствие на прием на храна, раздавана под формата на топъл обяд.

Докато тече проверка по случая от дата 30.03.2017 г. е преустановено раздаването на храна по проект «Осигуряване на топъл обяд в община Николаево» .