Списъци на заличените от избирателните списъци лица в изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г. - по избирателни секции

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)