Списъци на заличените от избирателните списъци лица в изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г. - по избирателни секции

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място ГР.НИКОЛАЕВО, кметство ..........., секция № 001

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      НИКОЛОВ

                      АНДРЕЙ                        ПЕТРОВ                        АНДРЕЕВ

                      ВАЛЕНТИН                      ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ

                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ПЕТКОВ

                      ДАНАИЛ                        РУМЕНОВ                       ЦОНЕВ

                      ДЕАНА                         ПЕТКОВА                       НИКОЛОВА

                      ДИМИТЪР                       МИХАИЛОВ                      БОРИСОВ

                      ЕМИЛ                          АЛЕКСАНДРОВ                   ДИМИТРОВ

                      ЖЕКО                          КОЙЧЕВ                        ЛЪСКОВ

                      ЗОРНИЦА                       МИНЧЕВА                       ЙОРДАНОВ

                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      МИХАЙЛОВ

                      ИВАН                          МАРИНОВ                       БАРЕНКОВ

                      КРЕМЕНА                       ПЕТРОВА                       КОСТОВА

                      МАРИАНА                       ЗЛАТЕВА                       ДЮЛГЕРОВА

                      МАРИЙКА                       РУСЕВА                        КОЛЕВА

                      МАРИЙКА                       СЪБЕВА                        ТОДОРОВА

                      МАРИН                         ГЕОРГИЕВ                      МИТЕВ

                      МАРИЯ                         НЕЙКОВА                       ДАСКАЛОВА

                      МИХАИЛ                        ДИМИТРОВ                      МИХАЙЛОВ

                      НИКОЛА                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ

                      ПЕНКА                         НИКОЛОВА                      ГОСПОДИНОВА

                      РАДКА                         ЦАНЕВА                        ЛЪСКОВА

                      РАЛИЦА                        СТАНИМИРОВА                   КАЧАРОВА

                      СВЕТЛАНА                      МАРИНОВА                      ЛИЧЕВА

                      СТОЯН                         ПЕТКОВ                        МИРЕВ

                      ТАНЯ                          ИВАНОВА                       КОСТАДИНОВА                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място ГР.НИКОЛАЕВО, кметство ..........., секция № 002

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      ИЛИЕВ

                      АМЕТ                          СМАИЛ                         КУРБАН

                      БИЛЯНА                        ДЕНЧЕВА                       ТОДОРОВА

                      ВАЛЕНТИН                      ПЕТКОВ                        ТОДОРОВ

                      ВИЖДАН                        СМАИЛ                         КУРБАН

                      ГАНКА                         РАШЕВА                        ЧАКЪРОВА

                      ГЕОРГИ                        СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ

                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ИВАНОВ

                      ИВАН                          ЙОНКОВ                        ИВАНОВ

                      ЙОЛАНДА                                                     АТАНАСОВА

                      КОЛЬО                         ИВАНОВ                        КОЛЕВ

                      КРАСИМИР                      ТОДОРОВ                       КОЛЕВ

                      МАРИЯНА                       ГАНЧЕВА                       УЗУНОВА

                      НАДЯ                          МИРОСЛАВОВА                   ТОДОРОВА

                      НЕДКА                         САШЕВА                        АЙДЕМИР

                      НЕДЯЛКО                       БЕЛЧЕВ                        ГЕОРГИЕВ

                      НЕДЯЛКО                       СТОЯНОВ                       ГЕОРГИЕВ

                      ПАВЕЛ                         КОЛЕВ                         ПАВЛОВ

                      ПЕТКО                         ДРАГАНОВ                      ДРАГАНОВ

                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      СЛАВОВ

                      ПЛАМЕНА                       ПЕТРОВА                       ИБРИШИМОВА

                      СЛАВЕНА                       ПЕТРОВА                       ПЪТНИКОВА

                      СЛАВИ                         СТОЙЧЕВ                       КОЙЧЕВ

                      СМАИЛ                         АМЕТ                          КУРБАН

                      СТАНЧО                        КОЛЕВ                         КОЛЕВ

                      СТОЯН                         ГЕОРГИЕВ                      СТОЯНОВ

                      ТЕОДОРА                                                     АТАНАСОВА

                      ТОДОР                         ПЕТКОВ                        ТОДОРОВ

                      ФЪТНАТ                        ИЛИЯЗ                         БАЛЕ

                      ЦАНКА                         НЕДЯЛКОВА                     СТОЯНОВА                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място ГР.НИКОЛАЕВО, кметство ..........., секция № 003

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АСЯ                           СТОЯНОВА                      ЙОРДАНОВА

                      АХМЕД                         СМАИЛОВ                       МЕРДЖАНОВ

                      БОГДАН                        МИТКОВ                        ДИМИТРОВ

                      БОЯН                          АСЕНОВ                        ИВАНОВ

                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ

                      ИЛИЯ                          АНДРЕЕВ                       ПЕТРОВ

                      ИЛИЯ                          МАРИЕВ                        ИЛИЕВ

                      ИСВЕНДИ                       СМАИЛ                         МЕРДЖАН

                      ЙОВКА                         МИНЧЕВА                       МЕРДЖАНОВА

                      МАКСИМ                        ГЕОРГИЕВ                      ПЕТКОВ

                      МАРИЯ                         РУМЕНОВА                      ОГНЯНОВА

                      МИНЧО                         ЮЛИЯНОВ                       КИРЕВ

                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕТКОВ

                      СТЕФАН                        КОЛЕВ                         БОЯНОВ

                      СТЕФАН                        СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място С.ЕЛХОВО, кметство ..........., секция № 004

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛБЕНА                        РАЙНОВА                       РАДУКОВА

                      АЛЕКСИ'ПЕТЪР'СТЕФАН                                         ШЬОВРИЕ

                      ДОНКА                         КОЛЕВА                        ВЕЛИЧКОВА

                      ИВАНКА                        ГЕОРГИЕВА                     АТАНАСОВА

                      ЙОРДАН                        ГЕОРГИЕВ                      ЙОРДАНОВ

                      РАЙНА                         ПЕТКОВА                       ТУРЛАКОВА

                      СЛАВКА                        ПЕТКОВА                       МЕЧЕВА

                      ТЕО ЖАН РАЙНО                                               ШЬОВРИЕ                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място С.НОВА МАХАЛА, кметство ..........., секция № 005

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АНА                           ДОНЧЕВА                       МИНЧЕВА

                      БИЛЯН                         МИРАНОВ                       МОЛЛОВ

                      БИЛЯНА                        ЮЛИЯНОВА                      МОЛЛОВА

                      ВИОЛЕТА                       СТОЙКОВА                      ПЕНЕВА

                      ИВО                           АСЕНОВ                        САШЕВ

                      МИРАН                         БИЛЯНОВ                       МОЛЛОВ

                      НАДЕЖДА                       ДИМИТРОВА                     ХАДЖИЕВА

                      ТОТКА                         ДОБРЕВА                       ГЕОРГИЕВА-ПЕТРУ                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

                                              (чл.39, ал.1 ИК)

                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)


         Област СТАРА ЗАГОРА, община НИКОЛАЕВО

         населено място С.ЕДРЕВО, кметство ..........., секция № 006

         адрес на избирателна секция ...................................................................


         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АЛЕКСАНДЪР                    ДЕЧЕВ                         АЛЕКСАНДРОВ

                      АСЯ                           ХУБЕНОВА                      СЕМЕРДЖИЕВА

                      ДЕЧО                          АЛЕКСАНДРОВ                   ТОМОВ

                      ИЛИЯ                          ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ

                      ИЛИЯ                          ЮЛИЯНОВ                       ХАДЖИЕВ

                      МЕХМЕТАЛИ                                                   СЕМЕРДЖИ

                      ПЕТКО                         ИВАНОВ                        ХРИСТОВ

                      ПЕТЪР                         МАРТИНОВ                      НЕНОВ

                      ХУБЕН                         МИТЕВ                         СЕМЕРДЖИЕВ