УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ -  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Необходими документи:
- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на изпълнение: 30 дни

Техническа такса: според пазарната оценка
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/074eacf0-59cb-4c6a-a4e2-4e4e8300044e