Важно съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

 Във връзка с писмо вх. № 11-00-391 / 01.11.2023 г., Общинска администрация Николаево уведомява жителите на общината, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН – МВР), e реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.

Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg.

Там ще бъдат визуализирани изпратените съобщения от  системата BG-ALERT. На сайта се съдържа  и допълнителна информация за самата система, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др.

Във връзка с това преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори, след което ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.

Предстоящите тестове ще бъдат проведени по график както следва:

-      07.11.2023г., 12:00-12:30 ч. (област Габрово)

-      14.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен)

-      15.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Вeлико Търново, Разград, Русе, Силистра)

-      16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен)

-      21.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол)

-      22.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска област)

-      23.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково)

-      29.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (Национален тест)

Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано в посочените региони на съответните дати, се очаква да бъде получено на мобилни устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast Service. Съобщението ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) на устройството.