Важно съобщение! Повреда на сметосъбиращия камион!

Важно съобщение! Повреда на сметосъбиращия камион! image

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Николаево уведомява всички жители на общината, че сметосъбиращият автомобил е повреден и е откаран за ремонт в гр. Бургас.

Поради тази причина сметосъбиране и сметоизвозване в периода 11-15 март 2024 г. на населените места с. Нова махала и гр. Николаево няма да бъде извършвано.

Графикът за с. Нова махала и гр. Николаево ще бъде изпълнен в периода 18-22 март 2024 г. 


Разчитаме на разбиране!


                                                                                            Общинска администрация Николаево