Анкетна карта за обратна връзка

Здравейте,
бихте ли жалали да ни отделите малко време и да споделите с нас Вашата оценка за предоставянето на административните услуги от Община Николаево

Дата

1. Успяхте ли да получите необходимата ви услуга?

2. От какъв тип услуга се нуждаехте?

3. Къде беше предоставена услугата?

4. Колко пъти Ви се наложи да идвате във връзка с изпълнението на Вашата услуга до момента?

5. С колко служители се срещнахте до този момент, във връзка с изпълнението на услугата, от която се нуждаехте?

6. Колко време Ви се наложи да чакате, преди да установите контакт със служител, предоставящ услугата?

7. Бихте ли посочили в каква степен сте доволни от изпълнението на Вашата услуга, като цяло?

8. Как бихте определили отношението на служителите към Вас?
А) любезно:
Б) коректно:
В) професионално:
Г) експедитивно:
Д) без отговор :

9. За какъв период от време беше предоставена услугата?

10. Как се ориентирахте в процедурите за решаване на Вашия въпрос? (моля, да посочите до три показатели)


11. Кой от следните начини би бил най- подходящ за Вас, за да получавате информация за търсените услуги? (моля, посочите до три показатели)12. Кои три показатели от посочените бихте препоръчали да бъдат подобрени във Вашата общинска администрация? (моля, посочите до три показатели)13. Пол

14. Каква е Вашата възраст?

15. Услугата, от която се нуждаехте в момента, като физическо лице или от името на фирма (служебно) я потърсихте?