Изложба с творби на местните художници и творци Янка Савова и Моника Иванова

Дата:

Снимка на събитие Изложба с творби на местните художници и творци Янка Савова и Моника Иванова

Откриване на изложба с творби на местните художници и творци Янка Савова и Моника Иванова. Начало 10,00 часа
Местоположение :

Помещението, западно от кафе-аперитив на ЕТ "Николай Турлаков - Серго" (бивш магазин за домашни потреби) на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски"

Организатори:

Община Николаеаво

За контакти:

Пенка Генчева - ст. експерт ОКЗС, тел 04330 - 2070