25 години Община Николаево!

25 години Община Николаево! image

Уважаеми граждани на Община Николаево,

 

На 08.01.2023 г. Община Николаево чества своята 25-та годишнина. На същата дата през 1998 г., тогавашния президент на Република България – Петър Стоянов, с указ № 3, постановява образуването на нашата Община Николаево. Указът е обнародван на 14.01.1998 г. в Държавен вестник, бр. 5 / 1998 г.

За своите 25 години Община Николаево е извървяла един не лек път, преодолявайки трудностите, пред които се изправя непрекъснато. През годините е направено много за облагородяването на населените места в общината и създаване на една добра жизнена среда на гражданите – ремонтирани са улици, общински пътища, обществени сгради, спечелени са много проекти за социални дейности и услуги, с които са разкрити и десетки работни места, построени са детски площадки и спортни съоръжения.

Фактът, че във всяко село има работещи начално училище и филиал на детска градина, и действащо народно читалище, а в общинския център – основно средищно иновативно училище, професионална гимназия, детска градина и читалище, говори много за това, че в общината кипи живот, че има млади хора, които отглеждат децата си тук. Искрено се надявам тенденцията да се запази и занапред.

Безработицата в общината в последните години е висока и за намаляването й Общинска администрация Николаево кандидатства като работодател по всички възможни национални и регионални програми за заетост, по които се наемат работници и служители, подпомагащи дейностите в общината. През годините по тези програми са осигурявани над 2000 работни места. Спечелени са и са изпълнени и няколко големи инфраструктурни проекта – смяна на водопроводна мрежа в с. Елхово, соларното улично осветление в населените места в общината, ремонт и реконструкция на IV-класна пътна мрежа, както и ремонт на ОУ и ДГ в гр. Николаево и други.

През 2002-2003 г. бе завършено строителството на новата здравна служба, с модерни и удобни за времето си кабинети, в които и днес работят лекар и стоматолог. През 2005 г. Община Николаево е успяла да закупи, със средства, отпуснати от Министерство на културата, сграда от „ЕЛПО“ АД, която по-късно през 2008 г. бе превърната в сградата на днешното Народно читалище „Васил Левски 1923 г.“ в гр. Николаево. В изпълнение на законовите разпоредби и за улеснение и удобство на гражданите през 2013 г. бе създаден Център за административно обслужване, отделен в самостоятелна и леснодостъпна сграда. В общината от години работи Домашен социален патронаж, а от 2018 г. работи и Център за социална рехабилитация и интеграция. От 2019 година Общината е член и на Туристически регион „Долината на розите“ с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.  Заради COVID-19 дейностите по развитието на туристическия регион бяха забавени, но се надяваме в най-скоро време да бъдат възобновени и да продължат със силата и ентусиазма от 2019 г. Към края на миналата година бяха стартирани нови разкопки на крепостта „Асара“. Намерени са интересни артефакти и е разкрита южната стена на крепостта. Всичко се прави с идеята след време това да стане една интересна и интригуваща туристическа дестинация.

 През 2022 г. Общинска администрация въведе успешно Обща рамка за оценка (CAF), представляваща система за управление на качеството в публичния сектор и получи етикет „Ефективен CAF потребител“, с което потвърди своето желание и амбиция за достигане на съвършенство в работата си. Въвеждането на система за управление на качеството само по себе си е заявка за осъзнатата нужда от развитие и достигане на най-високо ниво на административна работа. Като администрация направихме много в тази посока, но сме наясно, че има още много работа, докато достигнем съвършенството, към което се стремим.

Както всички знаем, Община Николаево е с неголям ресурс откъм местни приходи и няма големи финансови възможности за нещата, които иска и би могла да направи. За това за нас всяко допълнително работно място, което се разкрива в общината, всеки спечелен проект, независимо от финансовото му измерение, е победа. Всичко, което се случва тук, е резултат от много работа и усилия от страна на цялата администрация и се радваме, когато това се забелязва и навън.

През всичките 25 години, Община Николаево е работила и продължава да работи в тясно сътрудничество и партньорство с всички държавни структури и местни институции, развиващи своята дейност на територията на общината – училища, читалища, полиция, структурата към Д „СП“, църковното настоятелство и, разбира се, ОбС Николаево, като е срещала взаимност и съдействие от тях, когато това й е било необходимо. Считам, че взаимното доверие и сътрудничество между институциите, и между институциите и гражданите е в основата на доброто управление и просперитет на една община.

Знам, че всеки кмет дава най-доброто, на което е способен, за институцията, за която отговоря – било то община или кметство, най-малкото, защото хората са му гласували доверие, а също и за това, че всичко, което прави, засяга живота и битието на стотици или хиляди хора – млади и стари, деца и подрастващи. Знам също, че Община Николаево е това, което е, благодарение усилията и работата на всички кметове, съветници, служители, общественици и будни граждани, които милеят за нея. Направено е много и надявам се да бъде направено още повече. Но за това са нужни желание, работа и пак работа! От всички!

Честити ни 25 години Община Николаево!


Николай Кънев - Кмет на Община Николаево

Файлове за изтегляне