9 май - Ден на ученическото самоуправление

Днес, по повод 9 май - Денят на ученическото самоуправление, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево, съвместно с Общинска администрация - Николаево и Общински съвет - Николаево организираха и проведоха в сградата на Общинска администрация - Николаево ден на ученическото самоуправление в Общината.

Кмет на Община Николаево за един ден беше Пламен Стоянов Цонев - ученик от 4-а клас, Зам.-кмет за един ден беше Теодор Славов Славов - ученик от 4-а клас, а Председател на Общиниски съвет за един ден беше Вели Щилиянов Велинов - ученик от 7-а клас. "Новото ръководство" на общината имаше и свои технически сътрудници - Мелиса Сунаева Топалова - 7-а клас, и Живка Иванова Чешмеджиева - 7-а клас. Измежду учениците от всички класове в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" бяха избрани и общинските съветници: Ангел Стефанов Ангелов, Василена Ярославова Недева, Доника Георгиева Георгиева, Станимир Генчев Симеонов, Гюлхан Семов Александров, Динка Бончев Юсеинов, Стефани Николаева Захариева, Веселин Весков Георгиев, Кристиян Мирославов Кирчев, Иван Иванов Димитров, Валентина Зеки Борисова, Лалка Илкова Ангелова, Антония Стойчева Чулева.

"Кметът" на Общината проведе множество срещи с граждани ученици, на които се обсъдиха проблеми и теми от местно естество. "Заместник-кметът" също участва активно в приемния ден. 

В Заседателната зала в сградата на Общинска администрация се проведе и заседание на новия ученически Общински съвет. Заседанието бе водено от "Председателя" на Общински съвет - Вели Велинов и протоколирано от техническия сътрудник на ОбС Живка Чешмеджиева. Активно участие в заседанието взе и "Кметът" на Община Николаево - Пламен Цонев. Заседанието завърши с единодушно взето решение всеки гражданин да дава своя принос за почистването и подобряване облика на родното градче, за да стане то по-приятно и привлекателно място. 

На всички ученици бяха връчени удостоверения от Община Николаево за участие в събитието.