Обучение на СИК от РИК-Стара Загора

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява членовете на СИК и ПСИК на територията на Община Николаево, че обучението на РИК – Стара Загора за секционните избирателни комисии ще се проведе на 18.05.2019 г. от 12,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2.