Беседа по случай 1 декември световен ден за борба със СПИН.

Беседа по случай 1 декември световен ден за борба със СПИН. image

МКБППМН Николаево организира, съвместно с ученици от 8 клас на ПГ „Атанас Дамянов“, беседа по случай 1 декември - световен ден за борба със СПИН. Беседата ще се проведе на 01.12.2022 г. от 10,00 часа в часа на класния ръководител.