Програми и проекти

Набиране на кандидати за социален работник координатор по проект  " Социално включване"
Прочети
Набиране на кандидати за социален работник / социален педагог и медиатори за услуга " Интеграция на децата в детските градини...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС   Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт...
Прочети