Програми и проекти

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап...
Прочети
Нов проект за предоставяне на топъл  обяд  на територията на община  НиколаевоОбщина Николаево e Конкретен бенефициент по процедура чрез директно...
Прочети
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,...
Прочети
Община Николаево, в качеството си на доставчик на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", ОБЯВЯВА, че от 08.02.2021 г. стартира прием...
Прочети
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“  № Три...
Прочети
Удължаване на срока на проект „Целево подпомагане с  топъл обяд в община Николаево”  Със заповед №РД01-314 от 21.05.2020 г. на...
Прочети
О Б Я В Аза набиране на кандидати за домашни помощници по проект „Патронажна грижа в община Николаево“ Във връзка...
Прочети
                                                                                                 СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“ В община Николаево стартира проект „Патронажна грижа в община Николаево“ по процедура за...
Прочети
Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“   На 21.04.2020 г. в община Николаево стартира Проект „Целево подпомагане с...
Прочети
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО ИНФОРМИРАТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ЧЕ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ   На 5 юли 2019 г. в Държавен вестник бе...
Прочети
Стартира приемът на заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания От 1 април 2019 г. в Дирекция...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения”...
Прочети
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения”...
Прочети