Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок за подаване на документи за педиатър