Да изчистим Николаево! Призив на Кмета на Общината

Да изчистим Николаево! Призив на Кмета на Общината image

Общинска администрация Николаево организира пролетно почистване на град Николаево и селата Нова махала, Едрево и Елхово с кампанията "Да изчистим Николаево".

В тази връзка, всички, които желаят да се включат в почистването, да заповядат, подходящо екипирани, на 13.04.2024 г.  в 9,00 часа

- за гр. Николаево - пред сградата на Община Николаево,

- за с. Нова махала - пред сградата на Кметството,

- за с. Едрево - пред сградата на Кметството,

- за с. Елхово - пред сградата на Кметството. 

Общината осигурява ръкавици и чували за смет.

В рамките на кампанията в зелените площи ще бъдат засадени и дръвчета.

Приканваме гражданите, които няма да се включат в общото почистване, да излязат и почистят тротоарите и улиците пред дома си. Така всеки ще даде своя принос в почистването на града и селата.

Социалната отговорност е ангажимент на всеки един гражданин! Нека докажем, че сме такива!

Кампанията "Да изчистим Николаево" е провеждана през 2021 г. и 2022 г., когато се почистиха зоната зад Стадиона и Барата, и м. Ратичето.  

От Общинска администрация Николаево

******************************************************************************************

                    Призив към населението за почистване

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с отбелязване на Международния ден на Земята – 22 април и предстоящите Великденски и Майски празници, общинска администрация – Николаево организира на 13 април 2024 год. /събота/ пролетно почистване на община Николаево.

         Предстои един от най–хубавите и светли християнски празници в календара – Великден. Нека го посрещнем в чистота и хармония.
Пролетта е сезон, през който природата се събужда за ново начало. Така и ние, имаме нужда да започнем на чисто. Сега е момента да почистим дворовете си, междублоковите пространства, парковете, тревните площи, тротоарите, стълбищата, паркингите – всички места, които са свързани с нашия живот.

Местата, нуждаещи се от почистване и привеждане в по-добър вид на територията на града не са малко. Ако всички ние се огледаме и проявим инициативност ще ги открием. Нека обединим усилията си и направим по-приветлив града ни. Нека направим така, че всеки посетил града ни да остава с прекрасни впечатления и да иска да се завърне отново тук.

От всички нас зависи дали ще живеем и работим в една по–чиста и по – приветлива среда.

Призоваваме всички жители, домоуправители, институции и фирми да вземат активно участие, като почистят районите, където живеят, работят или минава свободното им време.

Призоваваме Ви, събраните битови отпадъци да се поставят в наличните съдове за отпадъци; строителните материали да бъдат събирани в чували, а клоните от кастренето на дърветата и едрогабаритните отпадъци – до най-близко разположените контейнери.

Организацията по извозването на събраните отпадъци ще бъде осъществена от общинска администрация – Николаево.

С участието на всеки един от нас ще демонстрираме своята ангажираност в поддържането на нашия град чист и красив!

Благодарим на всички, които ще се включат!

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево