Декларации по чл. 49, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗПК - за несъвместимост