Декларации за несъвместимост - кметове - мандат 2023-2027

Декларации за несъвместимост на кметове - с мандат 2023-2027 г. Декларациите се подават до ОбС Николаево, по образец ,утвърден от ПК по ЗПК към ОбС.