Декларации по ЗПК (стар ЗПКОНПИ), подавани до комисията към Общински съвет