Декларация на ОбС Николаево в подкрепа на Банка ДСК - клон гр. Николаево

На 13.03.2019 г. Общински съвет - гр. Николаево проведе извънредно свое заседание, на което прие Декларация в подкрепа и за запазване офиса на Банка ДСК в гр. Николаево. Пълният тект на декларацията е публикуван и в раздел "Общински съвет", подраздел "Решения" - "Решения на ОбС Николаево мандат 2015-2019".