Демонстрационно гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в община Николаево - НС-2022

Демонстрационно гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ)  в община Николаево - НС-2022 image

По указания на ЦИК и съгласно Заповед № РД-01-290 / 13.09.2022 г. на Кмета на Община Николаево, в периода 14-30 септември 2022 г. на територията на община Николаево ще бъде проведено демонстрационно гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) при следния график:


Населено място

адрес

сграда

дата

час

от-до

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11

Център за административно обслужване

14.09.2022 г.

15.09.2022 г.

16.09.2022 г.

9:00-19:00

9:00-19:00

9:00-19:00

с. Нова махала

с. Нова махала

Кметство

19.09.2022 г.

20.09.2022 г.

21.09.2022 г.

9:00-18:00

9:00-18:00

9:00-18:00

с. Елхово

ул. „Изгрев“ № 2

Кметство

23.09.2022 г.

26.09.2022 г.

 

9:00-18:00

9:00-18:00

 

с. Едрево

с. Едрево

Кметство

27.09.2022 г.

28.09.2022 г.

 

9:00-18:00

9:00-18:00

 

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 11

Център за административно обслужване

29.09.2022 г.

30.09.2022 г.

 

9:00-17:00

9:00-12:00


    Приканваме всички граждани, които имат желание, да се възползват от предоставената възможност. 

                    

Общинска администрация Николаево